Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde meyve tutumunu etkileyen faktörler


GÜL A. , ALTUNLU H., DUYAR H.

Polinasyon Projesi. Tarım ve Köyişleri Bak., Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd., Hizmetiçi Eğitim Semineri, Turkey, 16 - 18 February 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey