Molar Dişlerde Kanal Ağızlarının Furkasyon Bölgesinde Uzaklıklarının Dental Volümetrik Tomografi ile Değerlendirilmesi


ÖNEM E. , TURHAL r. ı. , ŞENER E. , BAKSI ŞEN B. G. , MERT A. , ŞEN b. h.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017