Değişik Fiğ + Tahıl Karışımları İçin En Uygun Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Belirlenmesi


Demiroğlu Topçu G. , Kır B. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

ISPEC Journal of Agr. Sciences , vol.4, no.2, pp.146-156, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : ISPEC Journal of Agr. Sciences
  • Page Numbers: pp.146-156

Abstract

Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü’nün Bornova deneme tarlalarında, 2010
-
2012 yılları
arasında 2 yıl süreyle, 2 farklı fiğ (Kubilay
-
82 ve Cumhuriyet), 1
arpa (Akhisar
-
98) ve 1 yulaf (Faikbey) çeşidi ile
bunların
karışımlarının ve farklı hasat zamanlarının verim ve diğer bazı
özellikleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yürütülmüştür.
Araştırmada karışımlar ve oranları ile hasat zamanları deneme
faktörlerini oluşturmuştur. Araştırma faktörlerini Kubilay
-
82 ve
Cumhuriyet adi fiğ çeşitleri ile Arpa
(Akhisar 98) ve Yulaf
(Faikbey)’
ın yalın ekimleri yanında %75, % 50 ve %25 karışımları
oluşturmuş, hasat zamanları faktörü ise a) Fiğ çiçeklenme devresi
b) Fiğin meyve bağlama devresi olarak uygulanmıştır. Elde e
dilen
sonuçlara göre, yeşil ot, kuru ot ve kuru madde verimi açısından
önemli faklılıklar saptanmıştır. İkinci biçim zamanında hasat edilen
Kubilay + Faikbey karışımı %50
+
%50 oranında diğerlerinden
daha üstün olmuştur