İzmir İli Sokak Kedilerinde Hepatozoon spp.’nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması


Güvendi M., Can H. , Köseoğlu A. E. , Karakavuk M. , Değirmenci Döşkaya A. , Erkunt Alak S., ...More

Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 11 - 15 October 2021, pp.301

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301

Abstract

300’den fazla tür ile temsil edilen ve Hepatozoidae familyasına ait eritrositleri enfekte eden bir apikompleksan parazit cinsi olan Hepatozoon, omurgalılarda ve çok sayıda kan emen omurgasızda tespit edilmiştir. Bu türler arasında H. canis ve H. felis, veterinerlik alanında önemli olan türler olup sırasıyla köpek ve kedilerde hepatozoonozise neden olurlar. Türkiye'de önceki çalışmalarda köpeklerden toplanan sert kene türleri içerisinde yer alan R. sanguineus ve kızıl tilkilerden toplanan Haemaphysalis parva'da H. canis tespit edilmiştir. Bu çalışmada, İzmir ili sokak kedilerinin kan materyalinden önceki bir çalışma için izole edilmiş DNA örneklerinde (n: 200) 18S rDNA geni hedeflenerek polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile Hepatozoon spp. araştırılması ve pozitif saptanan örneklerin genotipinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için 5′-ATACATGAGCAAAATCTCAAC3′ ve 5′-CTTATTATTCCATGCTGCAG-3′ primerleri ile daha önce tarif edildiği gibi (Inokuma ve ark., 2002) 2 mikrolitre DNA kullanılarak 25 mikrolitre hacimde PZR işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında elde edilen PZR ürünleri %1’lik agaroz jel elektroforezi ile yürütülmüş ve pozitif örnekler saflaştırılma işlemini takiben hizmet alımı ile sekanslanmıştır. Analiz edilen 200 kedi DNA örneğinin, 12’si Hepatozoon spp. pozitif bulunmuş ve prevalans %6 olarak saptanmıştır. Sekanslama ile elde edilen veriler NCBI üzerinden BLAST ile analiz edildip referans örnekler ile filogenetik ağaç oluşturulduğunda tüm pozitif örneklerin H. felis olduğu bulunmuştur. Referans örnekler ile pozitif saptanan örnekler karşılaştırıldığında ise nükleotit benzerlik oranının %98 ve %99 arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca elde edilen sekans verilerinin analizi sonucunda hepsinin dünyada yaygın olarak saptanan bir genotip olan genotip I ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular ile İzmir sokak kedilerinde ilk defa H. felis prevalansı yanında yine ilk kez genotip I’in varlığı da gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Hepatozoon spp., genotip I, 18S rDNA Kaynaklar 1. Aktas M, Özübek S, Ipek DNS. Molecular investigations of Hepatozoon species in dogs and developmental stages of Rhipicephalus sanguineus. Parasitol Res. 2013;112:2381–5. https://doi.org/10.1007/s00436-013-3403-6. 2. Orkun Ö, Nalbantoğlu S. Hepatozoon canis in Turkish red foxes and their ticks. Vet Parasitol Reg Stud Rep. 2018;13:35– 7.https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2018.03.007. 3. Inokuma, H., Okuda, M., Ohno, K., Shimoda, K., & Onishi, T. (2002). Analysis of the 18S rRNA gene sequence of a Hepatozoon detected in two Japanese dogs. Veterinary Parasitology, 106(3), 265-271