Önleyici Programlarında Tartışılmakta Olan Unsurlar


Ocak Ş.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.3, ss.1375-1402, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Sayfa Sayıları: ss.1375-1402

Özet

Son yıllarda önleyici müdahale alanında yapılan araştırmaların giderek artması ve bu bağlamda oldukça fazla sayıda bilimsel delile dayalı programların geliştirilmesi beraberinde etkililik, yeterlilik, uygulanabilirlik, adaptasyon, süreklilik gibi temel unsurların yoğun olarak tartışılmasını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki önleyici müdahale programlarına yönelik ortak bakış, programların içeriğinde olması öngörülen unsurlar ve adaptasyon, uygulama ve yaygınlaştırma çalışmalarının programların etkililiği arttırmak için nasıl yürütülmesi gerektiği tartışılmaktadır. Ayrıca bu bağlamda yurtdışında ve ülkemizde okul öncesi dönemde yaygın olarak kullanılmakta olan önleyici müdahale programlarındaki gelişmelerin, içerik, adaptasyon, uygulama boyutunda tartışılması ve benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulması bundan sonra geliştirilecek olan programlara düşünsel bir katkı sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Önleyici Müdahale, Etkililik, Uygulanabilirlik, Adaptasyon, Okul Öncesi Dönem.

The growing number of studies in the field of prevention science and related advancements in evidence based programs leads to some discussions about the fundamental issues such as efficacy, effectiveness, dissemination, adaptation, fidelity and continuity in recent years. In this article it is intended to report the common views of early childhood preventive intervention program and also to discuss how implementation, adaptation, and dissemination process must be conducted to reach high effectiveness of the program. Moreover the recent progress on common prevention interventions is presented by emphasizing the similarities and differences between Turkey and other countries. Finally, it will provide an insight and intuitive perspective for further studies in prevention science field in early childhood education.

Key Words: Prevention Intervention, Effectiveness, Dissemination, Adaptation, Preschool Period.