Sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti bildirimi yapma niyeti davranışı ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması


KOŞTU N., UYSAL TORAMAN A.

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye