Marker Kromozomu Tespit Edilen Olgunun Konvansiyonel Sitogenetik ve Mikroarray ile incelenmesi


CENGİSİZ z., BOLAT H. , SÖZEN TÜRK T. , PARILTAY E. , SOLMAZ a. e. , DURMAZ b., ...More

12. Ulusal Tibbi Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5 - 09 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text