A Research on the Effectiveness of the Electrostatic and the Conventional Spraying on Stone Pine (Pinus pinea L.) in Kozak Basin


Creative Commons License

Urkan E. , Güler H. , Sayman M., Tosun N. , Ürkmez Ü.

2nd International Conference on Innovations in Natural Science & Engineering, Kyyiv, Ukraine, 7 - 09 September 2018, pp.211-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kyyiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.211-215

Abstract

Kozak Basin is well known place with its stone pine trees {Pinus pinea L.) in Izmir-TURKEY. These trees are grown on the mountains for this reason pesticide application should be done very precisely. One of the aims of this multidisciplinary research was to investigate the possible effects of two different application techniques with two different integrated control programs to prevent yield and quality decreasing in pine cones. The applications were done both by electrostatic spraying (ESS) method and conventional spraying techniques on five trees. To evaluate the two spraying methods, water sensitive papers were attached to the specific part of the trees. The spray drift by runoff the leaves was also measured projection are of the trees. According to the results with ESS, the coverage on the top, middle and bottom of the trees are consecutively 90%, 97% and 73%, with conventional spraying coverage were 31%, 38% and 24% measured. With ESS there were no runoff drift on the projected area of the trees. Conventional spraying caused runoff on the ground. On the other hand there were no big significant differences between the biological effects of the spraying methods. It can be concluded that ESS should give more promoted results to protect the environment on the mountains.

Keywords: Spray Drift, Water Sensitive Paper, Image Analyzer, Volume Median Diameter

Kozak Havzası, İzmir-TÜRKİYE'de fıstık çamı ağaçları (Pinus pinea L.) ile ünlü bir yerdir. Bu ağaçlar dağlarda yetiştirilmektedir bu nedenle ilaçlama çok titizlikle yapılmalıdır. Bu multidisipliner araştırmanın amaçlarından biri, çam kozalaklarında verim ve kalite düşüşünü önlemek için iki farklı entegre kontrol programı ile iki farklı uygulama tekniğinin olası etkilerini araştırmaktı. Uygulamalar hem elektrostatik püskürtme (ESS) yöntemi hem de geleneksel püskürtme teknikleri ile beş ağaç üzerinde yapılmıştır. İki püskürtme yöntemini değerlendirmek için ağaçların belirli kısımlarına suya duyarlı kağıtlar yapıştırılmıştır. Yaprakların akışı ile sprey sürüklenmesi ağaçların projeksiyonu da ölçülmüştür. ESS ile elde edilen sonuçlara göre ağaçların üst, orta ve alt kısımlarındaki kapsama art arda % 90,  % 97 ve % 73, geleneksel ilaçlama kapsamı ise % 31, % 38 ve % 24 olarak ölçülmüştür. ESS ile ağaçların öngörülen alanında herhangi bir sürüklenme yoktu. Geleneksel püskürtme zeminde akmaya neden oldu. Öte yandan, püskürtme yöntemlerinin biyolojik etkileri arasında önemli bir fark yoktu. ESS'nin dağlardaki çevreyi korumak için daha fazla teşvik edilmiş sonuçlar vermesi gerektiği sonucuna varılabilir.
 Anahtar Kelimeler: Püskürtme Sürüklenmesi, Suya Duyarlı Kağıt, Görüntü Analizörü, Hacim Medyan Çapı