Küçük Menderes Havzası Topraklarında Doğal Radyoaktivitenin İncelenmesi ÇEŞME İZMİR


TAŞKÖPRÜ C. , YARAR z., İÇHEDEF M. , CAMGÖZ B. , SAÇ M. M.

6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, 11-13 EYLÜL 2012, Turkey, 11 - 13 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey