Yaşam Sonu Dönemde Güvenli ve Kalitesi Bakım İçin Bir Öneri: Hospiz Bergstraße


DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ N., ÜSTÜN Ç. , Özçiftçi S.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara, 19 - 21 Aralık 2019