Açık kalp cerrahisi uygulanan pediatrik hastada preoperatif otolog donasyon


Şahutoğlu C. , KARACA N., KOCABAŞ N. S. , AŞKAR F. Z. , ATALAY A. , ATAY Y.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım 2013, Antalya., Turkey, 20 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey