Yün Liflerine Organik Tekstil Üretimi Açısından Bir Bakış


SEÇİM KARAKAYA P., GÜLÜMSER T.

14. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu (IITAS 2017), 26 - 28 Ekim 2017