The Effects of Combination Therapy of Ionizing Radiation and Oncolytic Viruses


Creative Commons License

Ekinci M. , İlem Özdemir D.

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.46, no.1, pp.79-92, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences
  • Page Numbers: pp.79-92

Abstract

Cancer is the leading cause of death worldwide. Treatment methods in cancer consist of radiation therapy, surgery, chemotherapy, immunotherapy and hormonal therapy. Ionizing radiation therapy, which deprives cancer cells of its ability to reproduce, remains an important component of cancer treatment, with about 50% of all cancer patients receiving radiation therapy during the disease, and contributes to 40% of curative treatment for cancer. Due to the side effects of these routine cancer treatments, the need for new therapeutic strategies has increased. With the development of oncolytic viruses in the last 20 years, a new area called virotherapy has been created in the treatment of cancer. Oncolytic viruses are a new biological therapeutic group with a wide spectrum of anticancer activity, with low human toxicity. Studies have shown that oncolytic viruses, which can be designed to selectively infect and / or multiply in cancer cells, have an increased antitumoral effect on tumor xenografts combined with ionizing radiation. In this review, treatment methods with ionizing radiation and oncolytic viruses are described and examples from current studies are presented.

Kanser, dünya çapında en önde gelen ölüm nedenidir. Kanserde tedavi yöntemleri, radyasyon tedavisi, cerrahi, kemoterapi, immünoterapi ve hormonal tedaviden oluşur. Kanser hücrelerini çoğalma yeteneğinden mahrum bırakan iyonlaştırıcı radyasyon tedavisi, hastalık süresince radyasyon tedavisi alan tüm kanser hastalarının yaklaşık %50’si ile kanser tedavisinin önemli bir bileşeni olmaya devam etmekte ve kanser için küratif tedavinin %40’ına katkıda bulunmaktadır. Rutinde uygulanan bu kanser tedavilerinin yan etkileri nedeniyle, yeni terapötik stratejilere duyulan ihtiyaç artmıştır. Son 20 yılda onkolitik virüslerin gelişmesiyle kanser tedavisinde viroterapi olarak adlandırılan yeni bir alan yaratılmıştır. Onkolitik virüsler, insan toksisitesinin az olduğu, geniş bir antikanser aktivitesi spektrumuna sahip yeni bir biyolojik terapötik gruptur. Yapılan çalışmalarda, kanser hücrelerinde seçici olarak enfekte olacak ve / veya çoğalacak şekilde tasarlanabilen onkolitik virüslerin, tümör ksenograftları üzerinde iyonlaştırıcı radyasyon ile kombine halde kullanımlarının artmış antitümöral etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu derlemede iyonlaştırıcı radyasyon ve onkolitik virüslerle tedavi şekilleri anlatılmış ve güncel çalışmalardan örnekler sunulmuştur.