Küreselleşme sürecinde metropol kentlerde sosyal ve mekansal ayrışmanın bir yansıması olarak güvenlikli siteler


TURUT H., KARADAĞ A.

GeoMed-2013 İnternational Symposium on Geography-environment and culture in the Mediterrian Region, 10 - 13 Haziran 2013