Determination of efficacy of some biopreparats on Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae


Creative Commons License

Çatalbudak E. Ş. , Aydın A. , Durmuşoğlu E.

Türkiye Entomoloji Bülteni, vol.8, no.4, pp.113-122, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16969/entoteb.566298
  • Title of Journal : Türkiye Entomoloji Bülteni
  • Page Numbers: pp.113-122

Abstract

In this study, two licensed bioproducts containing Bacillus thuringiensis for the control of tomato leaf miner and three local bioproducts isolated in Turkey were investigated for their efficacy against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae. In the studies, larvae collected from Menemen district of Izmir province in 2018 were brought to the climate rooms of Ege University Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, 25±1°C temperature, 65±5% relative humidity and 16:8 photoperiod and all experiments were performed under these conditions. The second stage larvae of the insect were used in the experiments, containing entomopathogenic bacteria were studied five different doses. The laboratory studies were carried out on the basis of IRAC test method 022 and according to the results, the effect was very low even at the highest dose (25%) of the local isolates and therefore the LC value could not be determined. LC50 values of licensed biopreparations were 60 and 433 for Delfin (32.000 IU/mg) and Rebound (16.000 IU/mg), respectively. In order to determine the practical effect of commercial preparations on tomato leaf miner, as a result of the study conducted according to randomized parcel experimental, that Delfin was effective at 70% and Rebound was effective at 59% in the licensed dose.

Bu çalışmada, domates güvesi ile mücadelede ruhsatlı, Bacillus thuringiensis içeren iki biyopreparat ve Türkiye’den izole edilen üç yerel biyopreparatın, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına etkileri ve yerel biyopreparatların Domates güvesi mücadelesinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Çalışmalarda 2018 yılında İzmir ili Menemen ilçesinden toplanan larvalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü iklim odalarına getirilerek 25±1°C sıcaklık, % 65±5 orantılı nem ve 16:8 fotoperiyodaki koşullarında üretilmiş ve tüm denemeler bu koşullarda gerçekleştirilmiştir. Denemelerde zararlının ikinci dönem larvaları kullanılmış, entomopatojen bakteri içeren biyopreparatların en az beş farklı dozu ile çalışılmıştır. Laboratuvar çalışmaları 022 nolu IRAC test metodu esas alınarak yürütülmüş, elde edilen sonuçlara göre, yerel izolatların en yüksek dozunda (% 25) bile etki oldukça düşük çıkmış ve bu nedenle LC değeri belirlenememiştir. Ruhsatlı biyopreparatların LC50 değerleri ise Delfin (32.000 IU/mg) ve Rebound (16.000 IU/mg) için sırasıyla 60 ve 433 ppm olarak saptanmıştır. Ticari preparatların Domates güvesine pratikteki etkisini belirlemek amacıyla tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılan çalışma sonucunda ruhsatlı oldukları dozda Delfin’in % 70, Rebound’un ise % 59 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir