Rezin infiltrasyon tekniginin farkli endikasyonlarda kullanimi olgu raporlari


SENGUN e., ERTUĞRUL F. , AYKUT YETKİNER A. , YETKİNER E.

22. international congress of turkish dental association, 19 - 21 Mayıs 2016