Karar Verme Süreçlerinde Duygunun Etkisinin IOWA Kumar Oynama Görevi ile İncelenmesi


ARIKAN E., AMADO S. , KOYUNCU M.

XVII Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2012

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye