Hipoksi ile indüklenen böbrek tübüler hücre hasarında Transglutaminaz 2 enziminin rolü


AYDIN KÖSE F. , CANSU K., PABUÇÇUOĞLU N. A.

1.Uluslararsı Biyokimya Kongresi-28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 19 - 29 Eylül 2017