Odontojenik Keratokist olgusunda çoklu kanal tedavisi uygulaması Bir Olgu Sunumu


TÜRK B. T. , FİDLER A.

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 28 Nisan 2013