Kistik Ekinokokkoz Tanısında Doğal ve Rekombinant Antijenlerin Karşılaştırılması


BİLGİÇ F., DİRİM ERDOĞAN D. , GÜNDÜZ C. , KORKMAZ M.

21. Parazitoloji Kongesi, 28 September - 03 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text