Kistik Ekinokokkoz Tanısında Doğal ve Rekombinant Antijenlerin Karşılaştırılması


BİLGİÇ F., DİRİM ERDOĞAN D. , GÜNDÜZ C. , KORKMAZ M.

21. Parazitoloji Kongesi, 28 Eylül - 03 Ekim 2019