ANTİMİKROBİYAL PEPTİTLERİN PROİNFLAMATUAR YANITTAKİ POTANSİYELLERİ


Akar S., ÇETİN UYANIKGİL E. Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.145-153, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17343/sdutfd.641016
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.145-153

Özet

Günümüzde yara iyileşmesi üzerine yapılan bir çok çalışma bulunmaktadır. Yara iyileşmesinde etkili olduğu kanıtlanan birçok etkin madde ve farmasötik dozaj şekli tanımlanmıştır. Antimikrobiyal peptitler (AMP) insanların, hayvanların ve bitkilerin bir çok doku ve organları tarafından üretilen peptitlerdir ve doğal immün sistemin yadsınamaz savaşçılarıdır. AMP’ler; antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparazitik, insektisidal, kemotaktik, yara iyileşmesi ve büyüme uyarıcı olarak pek çok etkiye sahip olabilmektedirler. AMP’lerin, proinflamatuar yanıttaki potansiyelleri üzerine yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. AMP’ler yara iyileşmesinde rol almalarının yanı sıra bir çok insan dermal hastalığında da önemli bir potansiyel taşımaktadırlar. Bu yazıda proinflamatuar yanıtın bir parçası olan yara iyileşme sürecinde gerçekleşen birbiri ile bağlantılı basamaklar açıklanmış ve bu basamaklarda AMP‘lerin aldıkları roller ve önemlerinden bahsedilmiştir; ayrıca insan dermal hastalıklarındaki potansiyellerinin araştırıldığı çalışmalara da değinilmiştir.

Nowadays, there are many studies on wound healing. A number of active agents, drugs and different pharmaceutical dosage forms have been described which have proven effective in wound healing. Antimicrobial peptides (AMPs) are small peptides produced by different tissues and organs of humans, animals and plants. AMPs are undeniable fighters of the innate immune system. They are multifunctional properties such as antibacterial, antiviral, antifungal, antiparasitic, insecticidal, chemotactic, wound healing and growth stimulants. There are many studies on the potential of AMPs in proinflammatory response. AMPs have an important potential for wound healing as well as many human dermal diseases. In this review, the wound healing process are explained and the roles and importance of AMPs are mentioned in these process; also the studies investigating their potential in human dermal diseases are mentioned.