Türkçede Bulunan Değişim İle İlgili Atasözleri ve Deyimler: Bir İçerik Analizi


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Nazlı A. K. , Özmelek Taş N.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.601-615, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 57
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2018.2475
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.601-615

Özet

Bu çalışmada, yaşamsal bir olgu olan ve iletişim, ekonomi, pazarlama gibi disiplinlerin ana eylemi olan değişim; Türk kültüründeki yeri ve önemi açısından ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle değişim olgusuna açıklık getirilmekte ve kavramsal arka planı oluşturabilmek için değişimin benzer kavramlarla olan bağlantısına değinilmektedir. Ardından Türkçede bulunan değişim ile ilgili atasözleri ve deyimler, Türk kültürünün değişime yaklaşımını ortaya koymak amacıyla Türkçede bulunan atasözleri ve deyimler üzerinden içerik analizi yöntemi aracılığıyla nitel ve betimleyici bir araştırma gerçekleştirilerek incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Değişim, Kültür, İçerik Analizi, Atasözü, Deyim. 

 

This study addressed change, which is a vital phenomenon and the main action of disciplines such as communication, economics, and marketing in terms of its place and importance in Turkish culture. Within the scope of this study, the phenomenon of change was first clarified, and its relationship to similar concepts was addressed to form a conceptual background. Then Turkish proverbs and idioms related to change were examined through a qualitative and descriptive study using the content analysis method in order to uncover the approach of Turkish culture to change.

Keywords: Change, Culture, Content Analysis, Proverb, Idiom.