Endotrakeal tüp Kaf Basıncı İzlemi: Klinik Pilot Çalışma


ÖZBAYIR T. , TAŞDEMİR N., UYAR M. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , Çankaya G., Dinçaslan G.

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018