Hatchability, Some Hatchling Parameters, Quality Score, Survivability in Newly Hatched- Broiler Chicks Receiving a β-Alanine Solution In Ovo


Kop Bozbay C., Akdağ A., Atan H. , Ocak N.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.10, pp.1469-1473, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 10
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.24925/turjaf.v6i10.1469-1473.2083
  • Title of Journal : Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
  • Page Numbers: pp.1469-1473

Abstract

This study was conducted to evaluate the effects of In ovo injection of β-Alanine which is a modified form of the alanine amino acid on hatchability, hatching weight, chick quality score and survival in broiler breeder eggs. For this purpose, 120 fertile eggs from Ross 308 breeder (32-week-old) were allocated randomly to four groups with 3 replicates. Except the negative control group eggs (non injected; NC), to the amniotic fluid of the eggs in the other 3 groups were injected with 1 ml solutions 0.9% salt (Positive control, PK), 0.75% (0.75βA) or 1.5% (1.5βA) by using 19 mm and 27 gauge needle. Death rates at the different stages of embryonic development, hatching yield, weights and quality scores of chicks and mortalities were recorded at hatching day. Hatching weight of the chicks in the 0.75βA group was higher than other two control groups. Accessing feed, determined as an indicator of chick quality, was better in the 0.75βA group. Conversely, mobility score of chicks in the NC group was higher than other groups. Hatching yield, chick quality score and mortalities of the first week were not affected from In ovo βA injection. Results of this study demonstrated that In ovo βA injection can be used up to 1.5% without any deteriorations on weight, quality and mortalities of chicks but 0.75% βA injection induced better hatching characteristics.

Bu çalışma, alanin amino asitinin değiştirilmiş edilmiş bir formu olan β-Alaninin (βA) etlik piliç damızlık yumurtalarına In ovo enjeksiyonunun kuluçka randımanı, civciv çıkış ağırlığı, kalite skoru ve yaşama gücü üzerine etkileri değerlendirmek için yapılmıştır. Bu amaçla, 32 haftalık yaşta Ross 308 etçi damızlıklardan elde edilen toplam 120 adet döllü yumurta 3 tekerrürlü 4 gruba rastgele dağıtılmıştır. Negatif kontrol (NK) grubundaki yumurtalara herhangi bir işlem yapılmazken, diğer 3 gruptaki yumurtaların amniyotik sıvısına kuluçkanın 18. gününde 1 ml %0,9 tuz (pozitif kontrol, PK), %0,75 (0,75βA) veya %1,5 (1,5βA) βA solüsyonu 19 mm ve 27 gauge uçlu iğne ile enjekte edilmiştir. Çıkışta, embriyonik gelişmenin değişik dönemlerindeki ölüm oranları, çıkış randımanı, civciv çıkış ağırlığı (CÇA) ve CÇA’nın yumurta ağırlığına oranı (CÇA/YA) gibi bazı çıkış özellikleri ile civciv kalite skoru ve yaşama gücü kaydedilmiştir. 0,75βA grubundaki civcivlerin çıkış ağırlığı ve bu ağılığın yumurta ağırlığına oranı her iki kontrol grubundakilerden daha yüksek bulunmuştur. Civciv kalitesinin bir göstergesi olarak ölçülen yeme başlama süresi de 0,75βA civcivlerinde diğer civcivlerinkinden daha kısa olmuştur. Aksine, NK civcivlerinin hareketlilik puanı, diğer gruptaki civcivlerden daha yüksek bulunmuştur. In ovo βA, kuluçka randımanı, civciv kalite skoru ve civcivlerin ilk hafta yaşama gücünü etkilememiştir. Bu çalışmanın sonuçları, incelenen kuluçka parametrelerini ve yeni çıkmış civcivlerin ağırlığını, kalitesini ve yaşama gücünü olumsuz etkilemeksizin %1,5’e kadar in ovo βA’nin yemlemesini yapılabileceğini ve %0,75 In ovo βA alan etlik piliç civcivlerinin daha yüksek çıkış özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir.