Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Eozinofilik ve Non-eozinofilik Olguların Klinik Gidiş, Alevlenmeler, YaşamKalitesi ve Tedaviye Yanıt Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma


Kaptan Y. , Suner Karakülah A. , Yıldırım Ekin Z. , Nart D. , Elmas Uysal F. , Sayıner A. , et al.

Türk Toraks Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye