Radyoterapi alan hastalarda cilt toksisiteleri ve hastaların yaptıkları uygulamalar


düzgün g., çelik a., YILDIRIM Y. , yeşilbakan usta ö., SERT F.

I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017