İş Örneklemesi Yönteminin Kullanılması için Yazılım Geliştirilmesi


ÜNAL C., GÜNER M. , ARIKAN C. O.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009