Limonium sinuatum Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi.


Kılıç C. C. , Akat Saraçoğlu Ö. , Akat H., Çakar H.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.76-85, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29048/makufebed.717931
  • Title of Journal : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.76-85

Abstract

The objective of this study was to investigate the effect of the use of substrates culture in Limonium sinuatum (L.) Mill. growth on yield and plant nutrient contents in Greenhouse condition. For this purpose, peat, perlite, tuff and their mixtures in equal amounts (1:1:1) and the soil as the control group were taken into the experiment. In order to achieve the specified goal, the yield was obtained and leaves and root nutrient content were analyzed. Experiment was laid out in randomized parcel design with three replications. In both years, the effects of growing medias on leaf [P, K, Mg, Fe, Mn and Cu] and root contents [P, Ca, Mg, Fe, Zn and Cu] were found statistically significant (p<0.05). It was concluded that Limonium sinuatum ‘(L.) Mill. showed the best yield in peat and equal amounts of mixture media (peat: perlite: tuff) and the nutrient solution used for fertilization was sufficient for plant development according to the plant nutrient content of the leaf and root.

Araştırma, Limonium sinuatum (L.) Mill. yetiştiriciliğinde topraksız tarım ortam kültürü tekniği kullanımının verim ve bitki besin elementi içerikleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla sera koşullarında yürütülmüştür. Bu amaçla torf, perlit, cüruf ve bunların eşit miktarlardaki karışımları (1:1:1) ile kontrol grubunu oluşturan toprak ortamı denemeye alınmıştır. Belirlenen amaca ulaşabilmek için verim ile bitkilerin yaprak ve kök aksamlarındaki bitki besin elementi analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine uygun 3 tekrarlı olarak düzenlenmiştir. Her iki yılda da yetiştirme ortamlarının yapraktaki P, K, Mg, Fe, Mn ve Cu ile kökteki P, Ca, Mg, Fe, Zn ve Cu içerikleri üzerindeki etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). L. sinuatum (L.) Mill. bitkisinin, torf ve eşit miktarlar-daki karışım ortamlarında (torf: perlit: cüruf) en iyi verimi gösterdiği ve gübreleme amacıyla kullanılan besin çözeltisi-nin yaprak ve kökteki bitki besin elementi içeriklerine göre bitki gelişimi için yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.