Doğumhanede çalışan ebelerin intrapartum dönemde perinenin korunmasına yönelik uygulamaları ve bu uygulamalar hakkında görüşleri (Practices for protection of perineum during intrapartum period and feedback on applications of midwives working in delivery room)


AKIN B., BALÇIK ÇOLAK M., ÖZTÜRK CAN H. , KUNİ F.

4th. International , 5Th National Midwifery Congress, 6 - 09 Kasım 2019