Daimi dentisyonda multipl travmada gecikmiş endodontik tedavi protokolü bir olgu sunumu


KANDEMİR DEMİRCİ G. , KÖSELER İ., ÇALIŞKAN M. K.

22.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Aralık 2015