PONATİNİB’E DUYARLI VE DİRENÇLİ KML HÜCRELERİNE PİMOZİD UYGULAMASININ LÖSEMİK HÜCRE YANITI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


GÜMÜŞ N., GÜNDÜZ C. , SAYDAM G. , KAYMAZ B.

5. EGE HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye