PONATİNİB’E DUYARLI VE DİRENÇLİ KML HÜCRELERİNE PİMOZİD UYGULAMASININ LÖSEMİK HÜCRE YANITI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


GÜMÜŞ N., GÜNDÜZ C. , SAYDAM G. , KAYMAZ B.

5. EGE HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 17 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey