Butanolün Asetik Asitle Esterleşme Reaksiyonu için Değişik Heterojen Katalizörlerin Karşılaştırılması


SERT E. , ATALAY F. S.

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-7, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye