Hemşirelerin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi


OKTAY n., KARAGÖZ f., YORULMAZ E., İSLAMOĞLU B., CANDAN DÖNMEZ Y.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017