Possibilities of Chemical Control Against Fusarium spp. on some Imported Flower Bulbs


Creative Commons License

Asuman E., Tosun N.

Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.31-46, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-46

Abstract

In this study, conducted with gladiolus (Gladiolus L.), lilium (Lilium L.), tulip (Tulipa L.), iris ( Iris L.) and Hyacinthus (Hyacinthus L.), Fusarium oxysporum Schlecht microconidia, Fusarium oxysporum Schlecht chlamydospore and reference Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. tulipae (FOT) isolates, which have been detected by conventional methods,

mycelial effectiveness of fludioxonil, fludioxonil+ metalaxyl-M, quinosol, prothioconazole+ tebuconazole, prochloraz, hydrogen peroxide + colloidal silver and Lactobacillus acidophilus preparate on Fusarium spp. isolates were evaluated in vitro. It was determined in vivo trials that all preparates do not inhibit vegetative growth on flower bulbs.

Keywords: Flower bulb, Fusarium spp., chemical control, fungicide, disinfectant, plant protection products.

Soğanlı bitkilerden glayöl (Gladiolus L.), zambak (Lilium L.), lale (Tulipa L.), iris (Iris L.) ve sümbül (Hyacinthus L.) ile yürütülen bu çalışmada konvansiyonel metotlarla tespiti gerçekleştirilen Fusarium oxysporum Schlecht mikrokonidi formu, Fusarium oxysporum Schlecht klamidospor formu ve referans Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. tulipae (FOT)

izolatlarına karşı fludioxonil, fludioxonil+metalaxyl-M, quinosol, prothioconazole+tebuconazole, prochloraz, hidrojen peroksit

+kolloidal gümüş ve Lactobacillus acidophilus preparatının etkileri in vitro’da araştırılmıştır. In vivo denemelerde tüm preparatların çiçek soğanlarında gelişimi engelleyici bir durum oluşturmadığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Çiçek soğanı, Fusarium spp., kimyasal mücadele, fungisit, dezenfektan, bitki koruma ürünleri.