Türkçedeki Moğolca Söz varlığı Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bunlara Bir Katkı: Tona


Kaymaz Z.

Katip Çelebei İzmir Türkoloji Buluşmaları I, Türk-Moğol Diplomatik İlişkilerinin 50.Yılında Geçmişten Günümüze Türk-Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye