T.C. İZMİR 6. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLİRKİŞİ RAPORU


Topal A., Doğan M., İlker E.

T.C. İZMİR 6. İDARE MAHKEMESİ, pp.34, İzmir, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: İzmir

Abstract

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, İlkkurşun Mahallesi, 289, 290, 294, 479 ve 493 sayılı parsellerde kayıtlı davacıya ait taşınmazlarda ekili zirai mahsullerin 20.09.2016 - 29.11.2016 tarihlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda oluşan taşkınlar nedeniyle zayii olması sonucu davacının zarara uğradığından bahisle 74.509,00 TL maddi zararlarının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, ayrıca tespit masrafların davalı idareden tahsiline karar verilmesi istemiyle T.C.D.D Genel Müdürlüğü, DS.İ. Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU İdaresi Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan dava nedeniyle 23.01.2019 tarihinde Naip Üye F. Alperen GERÇEKER başkanlığındaki Mahkeme Heyeti ile birlikte keşif yerine gidildi. Yerinde yapılan incelemeler, ilgili taraf iddiaları ve dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ışığında rapor sunulmuştur sunulmuştur.