Multipl Skleroz Tanılı Takipli Çocuk ve AdölesanlarınDemografik ve Klinik Özellikleri: Retrospektif Çalışma


Yüksel D., YARDIMCI F.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019