Tokuşoğlu, Ö., Akalın, A.S., Gönç, S. (2003) Kapiler Gaz Kromatografik Yöntemle Peynirlerde Konjuge Linoleik Asit (CLA, C18:2, trans-11: trans-10, cis-12 Oktadekadienoik asit) Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.


AKALIN A. S.

SEYES, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs, 2003, E.Ü. Ziraat Fak., İzmir, İzmir, Türkiye, 22 Mayıs 2003

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye