Farklı Bileşimlerde Bor, Azot ve Potasyumlu Yaprak Gübrelerinin Domat Zeytin Çeşidinde Çiçek Tozu Canlılığı, Çimlenmesi ve Meyve Tutumu Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Acarsoy Bilgin N. , Eryüce N., Mısırlı A. , Gürbüz Kılıç Ö., Kılıç H., Arda E.

zeytin bilimi, cilt.2, ss.49-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: zeytin bilimi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-57

Özet

Meyve tutumu, meyve üretiminde en önemli aşamalardan biridir. Bu süreçte çiçek tozlarının canlılığı ve çimlenmesi önem taşımaktadır. Yaprak besin elementi uygulamaları çiçek tozu canlılığı, çimlenmesi ve meyve tutumunda etkili olmaktadır. Bu noktadan hareketle, Domat zeytin çeşidinde iki yıl yürütülen çalışmada, biri borik asit, diğeri de sıvı olmak üzere, iki farklı borlu gübre, üre ve potasyum nitrat (KNO3) ile farklı birleşimlerde yapraktan uygulanmış, çiçek tozu canlılığı, çimlenmesi ve meyve tutumuna etkileri araştırılmıştır. Çiçek tozu canlılık oranı bakımından dolu ürün yılında, sadece “sıvı bor + üre + KNO3” uygulaması en yüksek değer verirken, boş ürün yılında tüm uygulamalarda kontrol grubuna göre yüksek değerler tespit edilmiştir. Her iki yılda da çiçek tozu çimlenme gücü bakımından en yüksek değerler aynı uygulama ile elde edilmiştir. Meyve tutumu üzerinde genellikle üre ve borik asit ya da borlu sıvı gübrenin tekli uygulaması etkili bulunmuştur. Ayrıca “sıvı bor + üre + KNO3”  uygulamasında boş ürün yılında meyve tutumu da kontrole nazaran yüksek bulunmuştur. Diğer yandan, boş ürün yılında, genellikle uygulamaların kontrole göre her üç parametre üzerinde olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir.