Arthrospira platensis (Natron Gölü/Çad), Arthrospira maxima (Natron Gölü/Çad) ve Arthrospira platensis (Parachas Gölü/Peru)’in Suşlarının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Koru E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.2629, ss.187-190, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.187-190

Özet

 Bu çalışmada Arthrospira platensis (Parachas Gölü/Peru), Arthrospira platensis (Natron Gölü/Chad) ve Arthrospira maxima (Natron Gölü/Chad)’nın yoğun üretimin ilk basamağı olan laboratuar koşullarındaki büyüme dinamikleri incelenmiştir. Deneme ortamı olarak saf suyla hazırlanan Zarrouk besin ortamı kullanılmıştır. Mikroalg türleri için ortam sıcaklığı 35 0 C’ye, pH 9’a, aydınlatma 3000 lux ışık şiddetine ayarlanmış ve sürekli havalandırma yapılmıştır. Türlerin günlük olarak absorbansı spektrofotometre kullanılarak 680 nm’de ölçülmüş ve aynı zamanda Neubauer lamında hücre sayımları yapılmıştır. Arthrospira platensis’te (Natron ve Parachas suşu) 180 birim ile başlayan absorbans 14-15. güne kadar 1480 birime, A. maxima’da 290 birimle başlayan absorbans değeri 9-10. güne kadar 1190 birime ulaşmış sonraki günlerde azalma gözlenmiştir. Hücre sayıları da biyomasla orantılı olarak artış göstermiştir. Bu sonuçlar her üç türde de absorbans artarken hücre sayısının da arttığını ve aynı zamanda Arthrospira platensis’in A. maxima’ya göre daha sıcak ortamlarda gelişip üremesini sürdürebildiğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Arthrospira platensis, Arthrospira maxima, mikroalg, biyomas, kültür.