Hidrojel membranlar ve kullanım alanları


AÇIKEL S. M. , ASLAN A.

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, 26 - 28 Kasım 2016