Kuron Kök kırığı gözlenen travmaya uğramış dişlerde disiplinler arası tedavi yaklaşımı olgu sunumu


AKÇAY I. , YAŞA B., ÖNÇAĞ M. G.

Türk Endodonti Derneği 12. uluslararası kongresi, 15 - 17 Mayıs 2014