KORONER ARTER BAYPAS GREFT AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARIN ENFLAMASYON, FONKSİYONEL DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ, KİLO KAYBI VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ


YOLTAY H. E. , DEMİR KORKMAZ F.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017