Yeni İletişim Teknolojilerinin Olanaklarıyla Yeni Medya Eğitimi


Holat O.

Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.128-135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128-135

Abstract

Günümüzde iletişim teknolojileri gelişirken medya endüstrileri de iletişim teknolojileri temelinde dönüşüm içerisindedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde medya sektörü profesyonellerinin sahip olmaları beklenen beceriler de teknolojinin gerekleri doğrultusunda biçimlenmektedir. Dijitalleşmeyle dönüşen yaratıcı endüstrilerin eğitim alanındaki uzantısı olarak, üniversitelerdeki lisans düzeyindeki yeni medya programları, iletişim alanındaki dönüşümün de bir yansıması olarak öne çıkmaktadır. Yeni medya ekosistemi, çeşitli teknolojik araçları kullanarak farklı dijital mecralar için içerik üretebilecek iletişim uzmanlarına da ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan yeni medya eğitim programları, yeni teknolojilere ile medya sektöründe yaygınlaşan dijital platformlar için içerik üretimine odaklanmaktadır. Bu kapsamda eğitimde dijital teknolojiler, multimedya, hız, etkileşim, kişiselleştirme, yakınsama (yöndeşme) ve bulut teknolojileri gibi birçok yeni kavram gündeme gelmektedir. Çalışma ile amaçlanan, yeni medya alanı özelinde eğitimde güncel yaklaşımların saptanmasıdır. Bu kapsamda yeni iletişim teknolojileri ve güncel kavramlar üzerinden, dijitalleşme ekseninde yeni medya eğitiminde ön plana çıkan olanaklar ve yeni yönelimler tartışılacaktır.