YAŞLI BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER


ÖZVURMAZ S., MANDIRACIOĞLU A.

3. uluslararası 12. ulusal ileri yaş sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey