YAŞLI BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER


ÖZVURMAZ S., MANDIRACIOĞLU A.

3. uluslararası 12. ulusal ileri yaş sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye