Komplike kron kırıklarında MTA ile koroner pulpotomi tedavisi: iki olgu raporu.


GÖRÜR M., KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K. , ERDİLEK N.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018