The Usage Amount and Market Share of Biocidal Products Used to Vector Control in Turkey


Durmuşoğlu E. , Öztan Ö., Aydın A.

5. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.141-142

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-142

Abstract

Due to the rapid increase in the world population, global climate change, international rapid transportation, massive and irregular migrations, vectors and vector-borne diseases have become more important nowadays. As the epidemic threatens public health massively, vector control intervention conduct regularly by municipalities and health institutions in our country as well as in the world. In addition to cultural, physical, biotechnical and biological methods, these institutions also prefer biocidal products intensely due to easier to apply, fast and visible results. In this report, the last 5 years of the products used in the fight against vectors such as mosquitoes, houseflies, dice, fleas, cockroaches and ticks have been evaluated by using the Electronic Public Procurement Platform (EKAP) data in Turkey. The used products are grouped as space spray, larvicide, residual, feed and gel applications, and the data biocidal product market in our country was examined by evaluating data such as the amount of use and market share in the regions and provinces.

Dünya nüfusunun hızla artması, küresel iklim değişikliği, uluslararası hızlı ulaşım, kitlesel ve düzensiz göçler gibi nedenlerden dolayı, vektörler ve bu vektörlerle bulaşan hastalıklar günümüzde daha da önem kazanmıştır. Salgın şeklinde kitlesel olarak halk sağlığını tehdit ettiklerinden, vektör mücadelesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenli olarak genelde belediyeler ve sağlık kurumları tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar, vektör mücadelesinde kültürel, fiziksel, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin yanında, uygulanmasının daha kolay olması, hızlı ve görünür sonuçlar göstermesi sebebiyle biyosidal ürünlerin kullanımını tercih etmektedirler. Bu bildiride, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerinden yararlanılarak, son 5 yıldır Türkiye’de sivrisinek, karasinek, yakarca, pire, hamamböceği ve kene gibi vektörlerle mücadelede kullanılan biyosidal ürünlerin pazar durumu değerlendirilmiştir. Vektör mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünler hedef, amaç ve uygulama yöntemine göre, alan spreyi, larvisit, rezidüel, yem ve jel uygulamaları şeklinde gruplandırılmış, tüketim miktar ve tutarları bölge ve illere değerlendirilerek ülkemizdeki biyosidal ürün pazarı irdelenmiştir.