Deneysel Tip II Diabetes Mellitus da E ve C Vitaminin Oral Anti Diabetik Tedavi ile Konbinasyonunun Oksidan Stres Parametreleri Üzerine Etkisi


serter m., ERCAN G. , VATANSEVER H. S. , Yenisey C.

I. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003

  • Basıldığı Ülke: Türkiye