Ebe Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Ve Etnikmerkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Güneydoğu Ve Batı Örneği.


GÜNER S., OCAK AKTÜRK S., AYDIN S., KARACA SAYDAM B.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., 19 - 21 Nisan 2019