Önleyici Müdahale Biliminde Alternatif Düşünme Stratejilerini Destekleme Programı


Creative Commons License

Ocak Ş. , Arda Tuncdemir T. B.

International Journal of Early Childhood Special Education, cilt.3, ss.175-191, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: International Journal of Early Childhood Special Education
  • Sayfa Sayıları: ss.175-191

Özet

Müdahale ve önlem alanında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde programların yeterlilikleri etkinlikleri ve farklı kültürlerde nasıl uygulanması gerektiği üzerinde yoğun tartışmaların sürdürülmekte olduğu gözlenmektedir. Bu makalenin amacı önleyici ve müdahale edici bilim alanındaki teoriksel ve uygulamaya dönük gelişmeleri aktarmak ve bu kapsamda etkililiği bilimsel açıdan pek çok defa kanıtlanan ve yaygınlaşmakta olan önleyici müdahale programlarından “Alternatif Düşünme Stratejilerini Destekleme - ADSD (Promoting Alternative Thinking Strategies- PATHS)” programınını tanıtmaktır. Çocukların sosyal emosyonel yeterliliklerini geliştirmek, saldırgan ve problemli davranışları azaltmak amacıyla geliştirilmiş olan ADSD programı hem sağlıklı hemde özel eğitim alan tüm çocuklara okul öncesi dönemden başlanarak ilk öğretimin sonuna kadar uygulanabilen evrensel okul tabanlı önleyici bir müdahale programıdır. ADSD programı Bu çalışmanın okul öncesi eğitim kurumunun ihtiyaçlarına uygun olarak önleyici müdahale programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve günlük yaşam uygulamaları için düşünsel bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca önleyici müdahale alanında uygulama sırasında karşılaşılan ve çözüme ihtiyaç duyulan kritik unsurlar tartışılarak önerilerde bulunulacaktır. Bu bağlamda, kendi kültürümüzde yaşadığımız sorunlar ve zorluklar doğrultusunda geliştireceğimiz önleyici müdahale edici özellikte ki programlara ve karşılaştırmaya dayanan çalışmalara da katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim Programları, Sosyal Yeterlilik, Problem Çözme Becerileri, Öğretmen- Çocuk İlişkisi

When the studies conducted in the preventive intervention field are evaluated, it is seen
that intense discussions continue about the efficiencies, effectiveness, implementation
process, adaptation and how these programs are implemented regarding different
cultures. The goal of this study is to report developments of theoretical and practical in
preventive intervention science and to introduce Promoting Alternative Thinking
Strategies- PATHS program that is scientifically proven many times in terms of
effectiveness and has become widespread gradually in many countries. PATHS is a
universal school-based preventive intervention program which can be used to improve
emotional social competence and reduce aggression and behavior problems for all
children (both regular and special education) beginning in the preschool years through
the end of elementary school. This study will build an intellectual base for practices of
daily life and gaining prevalence for studies related to preventive intervention programs in early childhood education institutions. In this article problems encountered during
implementation and requiring solutions critical issues will be discussed and
recommendations will be made to resolve them. In this context, this study will contribute
to preventive programs that are developed by considering problems and challenges in
Turkish society and to the research based on comparison.

Key Words: Preschool Education Programs, Social Competence, Problem Solving Skills,
Teacher- Child Relationship